ข่าวประกาศ

กลุ่มงบประมาณ

IMAGE กลุ่มงบประมาณ
วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2558
Read More...
IMAGE ประชุมผ้าป่า น้ำชาเพื่อการศึกษา
วันอังคาร, 28 กรกฎาคม 2558
การประชุมจัดงานผ้าป่า น้ำชา เพื่อการศึกษา ปี 2558 Read More...
IMAGE การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วันจันทร์, 27 กรกฎาคม 2558
การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑... Read More...
IMAGE วันอาเซียน
วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2558
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม... Read More...
IMAGE อบรม PISA
วันเสาร์, 18 กรกฎาคม 2558
อบรม... Read More...

กลุ่มบริหารทั่วไป

IMAGE กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2558
ข่าวสำหรับกลุ่มงานบริหารทั่วไป ระบบอินเตอร์เน็ต... Read More...
IMAGE ประกาศซ่อมบำรุงระบบอินเตอร์เน็ต
วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2558
ประกาศการจัดจ้างซ่อมแซมระบบ internet ... Read More...

ข่าวการศึกษา