เรียนโรงเรียนดี ดีกว่าเรียนโรงเรียนดัง............ เด็กทุกคนต้องมีที่เรียน....ไม่มีการเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการเข้าเรียน.....

ปัจฉิมนิเทศ 55
เลือกตั้งประธานนักเรียน
สพม.4 นิเทศน์ติดตาม
ลูกเสือสัมพันธ์ครั้งที่ 14