ผู้บริหารโรงเรียน

นายวรพันธ์ แก้วอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
e-mail:director@dsp.ac.th

 

 เรียนโรงเรียนดี ดีกว่าเรียนโรงเรียนดัง............ เด็กทุกคนต้องมีที่เรียน....ไม่มีการเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการเข้าเรียน.....

ประกาศจากทางโรงเรียน

  อ่านเพิ่มเติม

gallery DSP

  ดูทั้งหมด

มุมดาวน์โหลด