• 2016-10-13-19.06.43.png
  • 2016-10-13-19.07.11.png
กิจกรรมของเรา
IMAGE ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2559
วันพฤหัสบดี, 20 ตุลาคม 2559
เปิดเรียนวันที่ 27  ตุลาคม 2559... Read More...
IMAGE เสด็จสู่สวรรคาลัย
วันพฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2559
Read More...
IMAGE ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2559
วันพฤหัสบดี, 06 ตุลาคม 2559
ทางโรงเรียนจะประกาศผลสอบ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559  Read More...
IMAGE DSP 4.0 ห้องเรียน gifted
วันอังคาร, 11 ตุลาคม 2559
ดร.เอกพรต  สมุทธานนท์... Read More...
IMAGE ความคืบหน้า หอประชุมโรงเรียน
วันจันทร์, 10 ตุลาคม 2559
การปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี... Read More...
IMAGE DSP. Intensive English Camp 2016
วันพฤหัสบดี, 01 กันยายน 2559
On  28th – 30th  September  2016    At Chaing  Rai... Read More...
จดหมายข่าว ท.ศ.ป.
IMAGE จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2559
วันพฤหัสบดี, 06 ตุลาคม 2559
  Read More...
วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ๖๐พรรษา "เจ้าฟ้าในดวงใจ" และวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์ เวลา...

การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครู กลุ่มบริหารกิจการนะกเรียน ตลอดจนผู้นำศาสนาในชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชนีนาถ 

วันอาเซียน

วันอาเซียน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรมวันอาเซียนประจำปีการศึกษา 2558

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
IMAGE สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559
  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน Read More...
สถิติการมาเรียน
Education
คณะกรรมการสถานศึกษา- สมาคมผู้ปกครอง
IMAGE ประธานกรรมการฯ
วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559
นายมนต์ชัย  ศรีรัตน์อังกูล... Read More...
IMAGE กรรมการและเลขานุการ
วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2558
ดร.เอกพรต  สมุทธานนท์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ... Read More...
IMAGE นายกสมาคมผู้ปกครอง
วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559
นายโสพล  จินดานารี นายกสมาคมผู้ปกครองและครู... Read More...
IMAGE อุปนายกสมาคมฯ
วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559
  นายสะอาด  ศิริพฤกษ์ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครู... Read More...
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จรวดขวดน้ำ เขียนโดย Super User 208
TOYOTA ลดเมืองร้อน เขียนโดย Super User 4253
ไหว้ครู58 เขียนโดย Super User 597
ใหม่