ผู้บริหารโรงเรียน

นายวรพันธ์ แก้วอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
e-mail:director@dsp.ac.th

 

 เรียนโรงเรียนดี ดีกว่าเรียนโรงเรียนดัง............ เด็กทุกคนต้องมีที่เรียน....ไม่มีการเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการเข้าเรียน.....

ประกาศจากทางโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนเรียนดี ที่ได้เข้ารับเกียรติบัตร จาก ฯพณฯอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ อ่านเพิ่มเติม

gallery DSP

  ดูทั้งหมด

มุมดาวน์โหลด

         
 
 
 

...........คู่มือการดูผลการเรียนออนไลน์ .....