รำเพยวิชาการ 59

  • แก้ไข

openhouse1

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  มาเป็นประธาน ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE 2016) "รำเพยวิชาการ สู่ลานอาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00- 16.30 น. ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เป็นการแสดงศักยภาพด้านวิชาการ และแสดงผลงานนักเรียน รวมถึงการให้บริการและประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ed for web59

20170206 160456

2759

 ดูภาพกิจกรรม