กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2559

  • แก้ไข

IMG 8321

วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาคณะสีภายใน
๑.เพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด
๓.เพื่อฝึกทักษะการจัดการ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และความเสียสละ เพื่อส่วนรวม
ในปีการศึกษานี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดตั้งคณะสีประกอบด้วยคณะสี ๔ สี ได้แก่ คณะภาณุรังสี (สีแดง) คณะนิภานภดล (สีส้ม) คณะแม้นนฤมิตร (สีม่วง) คณะเยาวมาลย์อุทิศ (สีน้ำเงิน) โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล , ฟุตซอล , บาสเกตบอล วอลเลย์บอล , เซปักตะกร้อ , เทเบิลเทนนิส , เปตอง , หมากรุก , หมากฮอท , กรีฑา , กีฬาพื้นบ้าน และจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรด , กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์
ในการจัดการแข่งขันกีฬาคณะสีภายในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ทุกคน

 IMG 8230

ชมภาพกิจกรรม