ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

  • แก้ไข

dsp1เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 โรงเรียรเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯองคมนตรี ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 145 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 190 คน 

และโรงเรียนที่เข้าร่วมรับโล่รางวัลในกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "รำเพยวิชาการ สู่ลานอาชีพ" ซึ่งได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนธัญวิทยา "ตงมิ้น" และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม โรงเรียนวัดพระญาปลา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 

 

ในการต้อนรับ ฯพณฯ องคมนตรีในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก เลขาสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมป์ คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายอำเภอลำลูกกา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคลอลองสิบสอง และแขกผู้มีเกียรติในชุมชนคลองสิบสาม ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

dsp2

dsp4

dsp5

dsp7

 

ดูภาพกิจกรรม