สู่อ้อมกอดแม่รำเพย

  • แก้ไข

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  เพื่อเป็นการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ให้ได้รับทราบถึงขนบธรรมเนียม และประเพณี ความเป็นเทพศิรินทร์ฯ ตลอดจนระเบียบต่างๆในการใช้ชีวิตในร้ัวเขียวเหลือง 

welcome std 3

welcome std 8

welcome std 7

welcome std 13

welcome std 5

welcome std 11