ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560

  • แก้ไข

ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการบริหาร การจัดการของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและโรงเรียนมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาในห้องเรียน รับผลการเรียนและรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการดูแลนักเรียยร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและทางโรงเรียน

3

35

18

room
hall

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม