ครบรอบ 25 ปีเทพศิรินทร์ปทุมธานี

  • แก้ไข

25 มิถุนายน 2560
358306

ปฐมบท แห่งมัธยมร่มรำเพย เทพศิรินทร์ถิ่นบัวหลวง : สถานสิขา สง่าพระนาม เทพศิรินทร์ คลองสิบสามปทุมธานี

วันที่ 25 มิถุนายน 2535 นายณรงค์ กาญจนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ และนายถนอม ผดุงสุทธิ์
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคลองสิบสามวิทยา ในขณะนั้น ได้ร่วมกันแก้ปัญหาและวางแผนพัฒนาโรงเรียนคลองสิบสามวิทยาคม ให้มีคุณภาพมาตรฐานเช่นเดียวกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ มีการจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาเดียวกัน คือ นสิยาโลกวัฒฺโน (ไม่ควรเป็นคนรกโลก) นับเป็นเทพศิรินทร์ ลำดับที่ 3 ในโครงการ All Deb In One หรือ เทพเป็นหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนทั้งสิ้น 10 โรงเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ใช้ชื่อโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

ในโอกาสวันครบรอบการสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ซึ่งจะครบรอบ 25 ปี ถ้าเป็นคนต้องเรียกว่าได้ก้าวเริ่มสู่วัยผู้ใหญ่ ที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อนักเรียนทุกคน ขอเพียงลูกแม่รำเพย ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติ ปฎิบัติตนให้เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีและไม่ทำตนเป็นคนรกโลก เท่านี้ พระบารมีแห่งสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี จะปกปักรักษา ดลบันดาลให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียน และดำรงชีวิตในอนาคตต่อไป

"เมื่อเป็นลูกแม่รำเพยสักครั้งไซร้จักฝังหฤทัยจนวายปราน"

บทควมมโดย : ดร.เอกพรต สมุทรธานนท์ ผอ.ทศป.

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
คณะนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรในโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ร่วมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และครบรอบ 25 ปี เทพศิรินทร์ฯปทุมธานี  โดยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดนิเทศน์ราษฏรประดิษฐ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 60

DJI 0042
358299
358301
358306
358302
358304
358269
Photo by : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.