สถาปนาลูกเสือไทย

  • แก้ไข

FB IMG 1498957516090

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนากองลูกเสือไทย
ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า

ข้อ 1. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ข้อ 2. ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ 
ข้อ 3 . ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

กองลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือไทย และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอกพรต  สมุทรธานนท์ ผอ.เทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี

FB IMG 1498882670956

FB IMG 1498882740610

FB IMG 1498882760139

FB IMG 1498957521447