ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2559

deblogo

เปิดเรียนวันที่ 27  ตุลาคม 2559  นักเรียนเปิดเรียนวันแรก

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียน ห้ามใส่ชุดพละศึกษาเด็ดขาด หากมีข้อสงสัยติดต่อกลุ่มบริหารทั่วไป 021901004

 

 

 

เสด็จสู่สวรรคาลัย

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2559

คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 :  จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

   
   
   
   

โครงการอบรมการออกแบบและการสร้างสื่อการเรียนการสอน E-learning

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ร่วมกับ สาขาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลธัญบุรี

จัดโครงการอบรมการออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอน E-Learning ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เป็นโครงการให้บริการ สนับสนุน ให้บริการชุมชนของมหาวิทยาลัย 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า  คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ดร.ศรชัย บุตรแก้ว  หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย อ.อภิวัฒน์ วงศ์เลิศ อ.ชิรพงษ์ ญานุชิตร อ.กมลทิพย์ ต่อทรัพย์สินชัย         อ.นัจภัค มีอุสาห์ อ.เบญนภา ชาติเชื้อ   

 

10

 7  2
 6  10
 20  4
 13  3
 19  18

 

 

ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2559

deblogo

ทางโรงเรียนจะประกาศผลสอบ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 

จังหวัดเคลื่อนที่

14063714 1732091510389596 4165863100520714594 n

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ประวัติกิจการลูกเสือในประเทศไทย

ในประเทศไทยของเราได้มีการนำกิจการลูกเสือเข้ามาเมื่อสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองลูกเสือป่าขึ้น ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน ให้เรียนรู้วิชาการด้านการทหาร ไว้สำรองยามเกิดศึกสงคราม และช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังมีไว้ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย ยามจำเป็น พระองค์ทรงมองเห็นว่ากองกิจการลูกเสือนั้นจะช่วยให้คนไทยรักชาติ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคีและมีความกตัญญู

จนต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว มองเห็นถึงความมั่นคงของกิจการลูกเสือ จึงได้มีพระบรมราชโองการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ 3 ของโลก ที่มีการจัดตั้งกองลูกเสือโลกขึ้น โดยลูกเสือไทยคนแรกนั้นชื่อ “นายชัพพ์ บุนนาค”

ลูกเสือกองแรกของประเทศไทย

หลังจากได้มีการประกาศเป็นกองลูกเสือโลก เป็นประเทศที่ 3 แล้ว ได้มีการตั้งลูกเสือกองแรกของประเทศไทย ในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เรียกกองลูกเสือนั้นว่า “ลูกเสือกรุงเทพฯ ที่ 1” ก่อนที่จะขยายตัวไปยังโรงเรียนและสถานที่ต่างๆ  และองค์รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานคติพจน์เพื่อใช้ในการประจำการของลูกเสือว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”

ในสมัยนั้นกิจการลูกเสือไทยเป็นที่เลื้องลือไปยังนานาชาติถึง “พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงใฝ่พระทัยในกิจการลูกเสือ” ถึงกับกองลูกเสือทื่ 8 ของประเทศอังกฤษ ได้มีหนังสือขอพระราชทานนามลูกเสือกองนี้ว่า “กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม” ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระราชทานให้ตามความประสงค์ และลูกเสือกองนี้ยังได้ติดเครื่องหมายช้างเผือกที่แขนเสือทั้งสองข้าง ตราบจนถึงปัจจุบันนี้

2016 07 01 17.59.33

 FB IMG 1467367459615  FB IMG 1467367566223
 FB IMG 1467367663370  FB IMG 1467367629508
 FB IMG 1467367517099  FB IMG 1467367528266
 FB IMG 1467369865756  FB IMG 1467367612729
 FB IMG 1467369839092  FB IMG 1467367570858

วันวานที่พรากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันวานที่พรากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ

1

 

ครูณัฐวัช  พูลทรัพย์  (ครูพี่โต)

  22  
 
   
   
   

บรรยากาศงานเลี้ยง "ย้อนวันวาน กระโปรงบาน ขาสั้น"

 

 

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ 2559

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน สมาคมครูและผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา ครบ 7 รอบ 

 ทางโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 32 คน 

 

   
   
   
   
   

๒๔ ปีเทพศิรินทร์ปทุมธานี

20160624 084450

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เดิมชื่อคลองสิบสามวิทยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 จึงได้กำหนดให้ทุกวันที่ 25 มิถุนายน เป็นวันสถาปนาโรงเรียน เมื้อครั้งก่อนหน้าเมื่อถึงวันสถาปนาจะจัดกิจกรรมขึ้น คือ งานผ้าป่าเพื่อการศึกษา น้ำชาเพื่อการกุศล เพื่อเป็นการระดมทุนพัฒนาโรงเรียน แต่ในปัจจุบัน  ในช่วงเดือนมิถุนายนทางด้านศาสนาอิสลาม มีกิจกรรมเดือน รอมดอน จึงเลื่อนงานผ้าป่าน้ำชาออกไปเป็น วันที่ 4 สิงหาคม 2559 แทน 

FB IMG 1466746494409 FB IMG 1466746513238
20160624 092434 20160624 095015
 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายมนต์ชัย ศรีรัตนอังกูล ประธานกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายโสพล  จินดานารี นายกสมาคมฯ นายสะอาด  ศิริพฤกษ์ อุปนายกสมาคม นายสมพงษ์  เลี้ยงเจริญ  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาขึ้น โดย ในช่วงเช้า มีการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป ถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  

ในเวลา 10.00 น. ทำพิธีทางศาสนาอิสลาม โดยการนำของอิหม่ามประจำมัสยิด ทั้ง 6 มัสยิส โดยการนำของ อิหม่ามโสพล  จินดานารี 

FB IMG 1466781282698 FB IMG 1466918568559
20160624 095015 FB IMG 1466918593672

 

 

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สหวิทยาเขตฯ

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไทด์  ๒๕๕๙

49621

 วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ -๒๐.๓๐ น.

ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี 

 

 

 

 

 

49618  49622
 volleyball Dsp 9253  volleyball Dsp 6269
 49620  49621

จรวดขวดน้ำ ระดับภาคกลาง

20160810 084943

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่ความยั่งยืน

2016 06 20 09.49.12

ประชุมสัมนาโรงเรียนในฝันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นายนพพร นิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการ สพม.4   เป็นประธานเปิดประชุมสัมนาโรงเรียนในฝันพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

 

หัวใจของโรงเรียนในฝัน "สร้างโอกาสให้เด็กไทย"

2016 06 20 09.49.59 

นายอภิชาติ  พุทธเจริญ  ศน.เชี่ยวชาญ สพม.4 

แหล่งข้อมูลโรงเรียนในฝัน http://www.labschools.net , http://www.labschools.com, 

การ login เข้าสู่ระบบ โรงเรียนในฝัน ด้วยตัวเลขหน้าชื่อโรงเรียน ทั้ง user และ password 

 

Bestpractice (กรอบแนวคิดในการส่ง)

1.การคิดวิเคราะห์  คือ การตรวจสอบและการทดสอบประเด็นทุกประเด็น

2.การพัฒนาทั้งระบบ

3.

4.

5.

กลยุทธ์หลัก

⯑1. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี

⯑2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

⯑3. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ

⯑4. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 5. ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถมป์ที่เข้มแข็ง

 2016 06 20 11.18.19

 

 

 

 

 

 

เรียนรู้นอกห้องเรียน

นิทรรศการวิทยาศาสตร์  เมืองทองธานี

414789  414786 
 414787  414792
 414796  414799
 414800  414792

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา น้ำชาเพื่อการกุศล

Dsp 52

เทพศิรินทร์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

 DSC0080 9 มิถุนายน ของทุกปี วันที่สำคัญยิ่งอีกหนึ่งวันของปวงชนชาวไทยที่ต้องรำลึกถึง คือ วันอานันทมหิดล เนื่องจากเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พระมหากษัตริย์ที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระองค์แรก รัฐบาลไทยจึงได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็น “วันอานันทมหิดล” เพื่อต้องการให้ปวงชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

 

9 มิถุนายน ของทุกปี วันที่สำคัญยิ่งอีกหนึ่งวันของเราชาวเทพศิรินทร์ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล เสด็จทรงศึกษา ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ในปีพุทธศักราช 2475 นับเป็นเกียรติอันสูงส่ง ที่พระองค์ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนเทพศิรินทร์ และแม้จะทรงศึกษาอยู่โรงเรียนเพียง 1 ปี เพราะต้องเสด็จฯ รักษาพระพลานามัย ณ ต่างแดน พระองค์ท่านก็มิได้ทรงลืมโรงเรียนเก่าของพระองค์ 

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์

 DSC0075  DSC0078
 DSC0082  DSC0092
 DSC0104  DSC0116
 DSC0096  DSC0082

 

รองเพชรธานินทร์  การะวิโก  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ได้นำคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และรับการเชิดชูเกียรติ

รายนามข้าราชการครูที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

ข้าราชการครูที่รับราชการ  ครบ  10 ปี  นางสุภาวดี  ปิยวรางกูร

ข้าราชการครูที่รับราชการ  ครบ 20 ปี  นายปราโมช   สีหรักษ์

รายนามนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

1. เด็กหญิงปรมา  วันหมัด  เกรดเฉลี่ย  3.97

2.เด็กหญิงอริสา  มาตา     เกรดเฉลี่ย  3.94

3.เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  มั่นคง  เกรดเฉลี่ย  3.94

4.เด็กหญิงจันฑิมา  ครุฑทา  เกรดเฉลี่ย  3.93

5.นางสาวนวพร  อรัญไสว  เกรดเฉลี่ย  3.83

6.นางสาวตุลยา  ไสสลาม  เกรดเฉลี่ย  3.94

7.นางสาวเมธาวี  ณรินทร์ศักดิ์ชัย  เกรดเฉลี่ย  3.91