วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

deblogo

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

 

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ๑/๒๕๕๙

วันที่ 5 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1/2559 ขึ้น เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารระหว่าง โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง รวมถึงได้พบปะกันระหว่างครูที่ปรึกษาชั้นเรียนเพื่อส่งเสริม ป้องกัน ป้องปราม และช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการต่อไป เวลา 09.30 น. สมาคมครูและผู้ปกครอง โดยการนำของนายโสพล จินดานารี นายกสมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียนได้นำเสนอโครงการจัดการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน และชุมชนต่อไป ด้านนายสะอาด ศิริพฤกษ์ อุปนายกสมาคมฯ ได้ประมาณการงบประมาณในการดำเนินการในครั้งนี้ ใช้งบประมาณสามล้านบาทเศษ โดยทางสมาคมจะขอรับงบประมาณสนับสนุนบางส่วนจากผู้ปกครองโดยการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และ งานน้ำชาเพื่อการกุศล ขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี โดยขอควมมร่วมมือจากครู และผู้ปกครองช่วยกันหาคณะกรรมการผ้าป่า และคณะกรรมการงานน้ำชาเพื่อการกุศล ผู้ปกครองท่านใดสนใจในการรับเป็นเจ้าภาพ หรือมีจิตใจร่วมทำบุญเพื่อพัฒนาสถานที่ในการเรียนรู้ของบุตรหลาน ติดต่อที่โรงเรียนโดยตรง หรือ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 021901003 สำนักงานงบประมาณและบุคคล
นายกฯ มอบเงินสนับสนุน 50,000 บาท

ขอให้ครูที่ปรึกษา ม.1และ ม.4 ตรวจทานข้อมูลนักเรียน

deblogoเรียน  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ให้ตรวจทานข้อมูลนักเรียนก่อนสั่งพริ้นบัตรนักเรียน  

โดยเข้าตรวยสอบได้ที่ www.dsp.ac.th/ระบบดูแลนักเรียน หรือ http://182.93.178.156:8181   ลงชื่อเข้าใช้งาน ของตัวท่านเอง และ Password เป็นวันเดือนปีเกิด เช่น 30062515  เกิดวันที่ 30มิถุนายน 2515

ขอบคุณครับ

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี 2559

deblogoประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เรียนเชิญ ผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้นปี และนักเรียนทุกคน ร่วมประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ในวันที่ ๕  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อาคารลานกีฬาเอนกประสงค์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.ทางโรงเรียนหวังจะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนอย่างพร้อมเพียงกัน ในวันและเวลา ดังกล่าว

 

วิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา 2559 นี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันนี้เราจึงนำข้อมูล ที่ดีๆ ทำบุญ สวดมนต์ รวมไปถึงประวัติวันวิสาขบูชามาฝากกันครับ วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ คือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (ถ้าเป็นปีที่มีอธิกมาส ก็เลื่อนออกไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗) ในวันนี้ได้มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพาน ในวันเดียวกันของพระพุทธเจ้า โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณลานกีฬาเอนกประสงค์ โดย ดร.เอกพรต สมุทธานท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้