มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ๗๐ ปี

361968

คณะครู นักเรียน บุคลากร ผู้นำชุมชน โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 

361958 361959
361960 361961
361962 361963
361966 361965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเทพศิรินทร์เชียงใหม่

 FB IMG 1465561535045

คณะครู นักเรียน เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนพวกเรา

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559  เวลา 15.30 น. รองพนิดา  ตึกแสวง  รองสมชาย  เบาเนิด รองเพชรธานินทร์  การะวิโก  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียนให้เกียรติต้อนรับคณะจากโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ ในนามโรงเรียนในเครือ"เทพศิรินทร์" ในการนี้ได้นำคณะเข้าสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ณ  ห้องเกียรติยศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี  และได้นำคณะศึกษาดูงานและสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

FB IMG 1465561505360
FB IMG 1465561514845

 

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ๑/๒๕๕๙

วันที่ 5 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1/2559 ขึ้น เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารระหว่าง โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง รวมถึงได้พบปะกันระหว่างครูที่ปรึกษาชั้นเรียนเพื่อส่งเสริม ป้องกัน ป้องปราม และช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการต่อไป เวลา 09.30 น. สมาคมครูและผู้ปกครอง โดยการนำของนายโสพล จินดานารี นายกสมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียนได้นำเสนอโครงการจัดการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน และชุมชนต่อไป ด้านนายสะอาด ศิริพฤกษ์ อุปนายกสมาคมฯ ได้ประมาณการงบประมาณในการดำเนินการในครั้งนี้ ใช้งบประมาณสามล้านบาทเศษ โดยทางสมาคมจะขอรับงบประมาณสนับสนุนบางส่วนจากผู้ปกครองโดยการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และ งานน้ำชาเพื่อการกุศล ขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี โดยขอควมมร่วมมือจากครู และผู้ปกครองช่วยกันหาคณะกรรมการผ้าป่า และคณะกรรมการงานน้ำชาเพื่อการกุศล ผู้ปกครองท่านใดสนใจในการรับเป็นเจ้าภาพ หรือมีจิตใจร่วมทำบุญเพื่อพัฒนาสถานที่ในการเรียนรู้ของบุตรหลาน ติดต่อที่โรงเรียนโดยตรง หรือ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 021901003 สำนักงานงบประมาณและบุคคล
นายกฯ มอบเงินสนับสนุน 50,000 บาท

ขอให้ครูที่ปรึกษา ม.1และ ม.4 ตรวจทานข้อมูลนักเรียน

deblogoเรียน  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ให้ตรวจทานข้อมูลนักเรียนก่อนสั่งพริ้นบัตรนักเรียน  

โดยเข้าตรวยสอบได้ที่ www.dsp.ac.th/ระบบดูแลนักเรียน หรือ http://182.93.178.156:8181   ลงชื่อเข้าใช้งาน ของตัวท่านเอง และ Password เป็นวันเดือนปีเกิด เช่น 30062515  เกิดวันที่ 30มิถุนายน 2515

ขอบคุณครับ

 

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

deblogo

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

 

 

วิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา 2559 นี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันนี้เราจึงนำข้อมูล ที่ดีๆ ทำบุญ สวดมนต์ รวมไปถึงประวัติวันวิสาขบูชามาฝากกันครับ วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ คือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (ถ้าเป็นปีที่มีอธิกมาส ก็เลื่อนออกไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗) ในวันนี้ได้มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพาน ในวันเดียวกันของพระพุทธเจ้า โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณลานกีฬาเอนกประสงค์ โดย ดร.เอกพรต สมุทธานท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี 2559

deblogoประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เรียนเชิญ ผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้นปี และนักเรียนทุกคน ร่วมประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ในวันที่ ๕  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อาคารลานกีฬาเอนกประสงค์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.ทางโรงเรียนหวังจะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนอย่างพร้อมเพียงกัน ในวันและเวลา ดังกล่าว