ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • แก้ไข

IMG 9463 01 2

นายพิษณุ  เดชใด
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ