ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง (แม่บ้าน) 1 อัตรา (อ่าน 42) 17 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 51) 13 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนฯ เรื่อง แจ้งปิดภาคปิดเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 70) 03 มี.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งการเรียนด้วยระบบ Online ในวันที่ 25 - 27 ม.ค. 66 (อ่าน 162) 21 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 352) 09 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 224) 09 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เรื่อง การรับนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 210) 09 ม.ค. 66
ประกาศฯ แจ้ง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชานาฎศิลป์ (อ่าน 203) 04 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 (อ่าน 219) 27 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชา นาฎศิลป์ (อ่าน 219) 26 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชา นาฎศิลป์ (อ่าน 281) 09 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี เรื่อง แจ้งหยุดเรียน (ปิดภาคเรียน 1/2565) (อ่าน 520) 30 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี เรื่อง แจ้งรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 688) 28 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี เรื่อง แจ้งรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (อ่าน 642) 24 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาไทย (งบ อบจ.) (อ่าน 620) 11 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 606) 10 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี เรื่อง แจ้งรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (แม่บ้าน) (อ่าน 565) 10 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง (แม่บ้าน) 1 อัตรา (อ่าน 427) 20 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี เรื่อง แจ้งรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 1002) 31 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 946) 25 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกเกษตรกรรม 1 อัตรา (อ่าน 949) 18 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง 3 อัตรา คนสวน 1 อัตรา (อ่าน 902) 06 เม.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 795) 23 มี.ค. 65
มาตรการและแนวทางปฏิบัติของนักเรียนในการเข้าสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม4 (อ่าน 3749) 01 มี.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3779) 20 ก.พ. 65
ประกาศ ฯ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3950) 18 ก.พ. 65
ประกาศฯ เรื่อง ทุนการศึกษาเพชรรำเพยเทพปทุม สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3776) 18 ก.พ. 65
ประกาศฯ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3801) 18 ก.พ. 65
ประกาศฯ เรื่อง การรับนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3747) 18 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( 2 อัตรา ) ลงวันที่ 18 ม.ค 65 (อ่าน 3833) 19 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศริรินทร์ฯ ปทุมธานี เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียนการสอนรูปแบบ onsite เป็นวันที่ 24 มกราคม 2565 (อ่าน 3874) 11 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศริรินทร์ฯ ปทุมธานี เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียนการสอนรูปแบบ onsite เป็นวันที่ 17 มกราคม 2565 (อ่าน 3890) 02 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( 2 อัตรา ) (อ่าน 3894) 24 ธ.ค. 64
ประกาศฯ เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (แม่บ้าน) (อ่าน 3947) 12 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( 3 อัตรา ) (อ่าน 3977) 01 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียน ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดเรียนที่ผู้ปกครองควรทราบ(4.ผลการประเมิน(TSC+) ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี) (อ่าน 4002) 28 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียน ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดเรียนที่ผู้ปกครองควรทราบ (3. ประกาศโรงเรียนเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/64 ) (อ่าน 3966) 28 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียน ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดเรียนที่ผู้ปกครองควรทราบ (2. ประกาศโรงเรียนเรื่องมาตรการป้องกัน โควิท-19) (อ่าน 3971) 28 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียน ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดเรียนที่ผู้ปกครองควรทราบ (1.แผนเผชิญเหตุ) (อ่าน 3981) 28 ต.ค. 64
JOB OPPORTUNITY Announced of Debsirinklongsibsam Pathumthani School Urgently Require Full Time Native English Teacher (1 positions) (อ่าน 3975) 27 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เรื่อง การรรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 (อ่าน 3951) 27 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการเรียน on-line และ on-Hand ดีเด่น ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4141) 27 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 4230) 22 มิ.ย. 64
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 4087) 19 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลลองสิบสาม ปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 4163) 01 มิ.ย. 64
ประกาศฯ เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ลงวันที่ 1 พ.ค 2564 (ล่าสุด) (อ่าน 4216) 01 พ.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งกำหนดการ วันและเวลา สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 4166) 26 เม.ย. 64
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 4179) 26 เม.ย. 64
ประกาศฯ เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 4145) 23 เม.ย. 64
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ กำหนดการ วันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ. 2564 สมัรผ่านช่องทางออนไลน์ (อ่าน 3357) 19 เม.ย. 64