งานเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

นางพรพิมล อิสมาแอล
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (ครูธุรการ)
เบอร์โทร : 0878007186

นางสาวกิติมา ทองแก้ว
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0808960484

นางสาวสุมาลี สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารแผนงานฯ
เบอร์โทร : 0996452125

นางสาวธนัญญา หวังประโยชน์
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0917417739

นางสาวภัทชริดา หะยีมูฮำหมัดโน๊ต
เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 0813460359

นายองค์ แจ้งสว่าง
เจ้าหน้าที่อัดสำเนา
เบอร์โทร : 0890057148

นายวรรณชนะ ปรากฏผล
เจ้าหน้าที่โสตฯ
เบอร์โทร : 0933273919