โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ขอเชิญร่วมงาน ทอดผ้าป่า น้ำชาการกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี เรื่อง แจ้งรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 28 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี เรื่อง แจ้งรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 24 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาไทย (งบ อบจ.) 11 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา 10 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี เรื่อง แจ้งรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (แม่บ้าน) 10 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง (แม่บ้าน) 1 อัตรา 20 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี เรื่อง แจ้งรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 31 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 25 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกเกษตรกรรม 1 อัตรา 18 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง 3 อัตรา คนสวน 1 อัตรา 06 เม.ย. 65
ข่าวสารอิสลาม เทพปทุมฯ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ เดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้อัดฮา ฮ.ศ. ๑๔๔๓ 29 มิ.ย. 65
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนเชาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓ 27 เม.ย. 65
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอมฏอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓ 02 เม.ย. 65
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 21 มี.ค. 65
ประกาศจุฬาราลมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ เดือนซะบาน ฮศ.๑๔๔๓ 05 มี.ค. 65
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ เดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้อัดฮา ฮ.ศ. ๑๔๔๒ 10 ก.ค. 64
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 ว่า ด้วยแนวปฏิบัติและวิถีปฏิบัติศาสนกิจฯ (ฉบับที่ 7/2564) 10 ก.ค. 64
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮ.ศ. ๑๔๔๒ 12 พ.ค. 64
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ (ฉบับที่ ๕/๒๕๖๔) 06 พ.ค. 64
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนเซาวาล ฮ.ศ. ๑๔๔๒ 26 เม.ย. 64
ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
แนะะแนว ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
โรงเรียนวัดสระบัว
โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม
โรงเรียนวัดโสภณาราม
โรงเรียนวัดสุวรรณ
โรงเรียนวัดนิเทศน์
เทพปทุมฯ พบ ผู้ปกครองและนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไปพบผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19 (ครั้งที่ 4)
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพบผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19 (ครั้งที่ 4)
กลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณและงานบุคคล พบผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด -19 (ครั้งที่ 4)
กลุ่มบริหารวิชาการพบผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19 (ครั้งที่ 4)
ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ของโรงเรียน (ครั้งที่ 4)
ครั้งที่ 3
วิดีโอ
เอ็นที-เทพศิรินทร์คลองสิบสาม เปิดโครงการเกษตรอัจฉริยะ
ครั้งนึงเรามาจากรั้วเขียวเหลือง ลูกแม่รำเพย #คลิปแห่งความทรงจำ
นวัตกรรม New DSP Online Model โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
ประชาสัมพันธ์จาก ผู้อำนวยการ เนื่องจากการปิดการเรียนการสอนชั่วคราวในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
สัมภาษณ์พิเศษความรู้สึกท่านรองผู้อำนวยการ และประมวลภาพ บรรยากาศการต้อนรับเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
การแสดงของสแตนเชียร์สีส้ม(นิภานภดล)
ข่าวการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ถาม-ตอบ


เมนูบริการ
ร.ร.ในเครือข่ายเทพศิรินทร์
KidBright