ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,09:25   อ่าน 20 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทเหรียญเงิน
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,09:24   อ่าน 24 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทเหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,09:24   อ่าน 17 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทเข้าร่วมรายการ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,09:21   อ่าน 16 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทเข้าร่วมรายการ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,15:02   อ่าน 14 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทเหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,15:02   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทเหรียญเงิน
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,15:01   อ่าน 13 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,14:51   อ่าน 18 ครั้ง