ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : อนุสิทธิบัตร ขนมจีบไส้ปลานิลที่ห่อด้วยแผ่นเกี๊ยวสมุนไพร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพสินี ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,14:25  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ได้เข้าร่วมจำหน่ายและสาธิตผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียนที่มีคุณภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพสินี ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,14:06  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัด Symposium และการประกวดผลงานนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ รูปแบบโครงการนักธุระกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพสินี ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,14:05  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ รูปแบบโครงการนักธุระกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพสินี ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,14:04  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิภา นวลละออง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,10:38  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิภา นวลละออง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,10:37  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลธิชา แป้นเชื้อ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,10:36  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลธิชา แป้นเชื้อ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,10:36  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาววสุนีพร จิตรมั่น
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,10:35  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวการเกด บุญชู
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,10:34  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..