ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอณัญญา ธนรินธน์ทร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 0801596466
อีเมล์ : e- mail ananya7656@gmail.com
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,13:11  อ่าน 72 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การตอบคำถามการตลาดดิจิทัล รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
รายละเอียดผลงาน

1.      รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การตอบคำถามการตลาดดิจิทัล   รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  5,000  บาท  ได้แก่ 

1.  นางสาวจิณห์จุฑา  เสนามา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/6

 2. นางสาวอภิชยา   เพ็ชรงเลื่อม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,13:11   อ่าน 72 ครั้ง