ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอณัญญา ธนรินธน์ทร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 0801596466
อีเมล์ : e- mail ananya7656@gmail.com
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,13:27  อ่าน 94 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ทางโลจิสติกส์ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
รายละเอียดผลงาน

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ทางโลจิสติกส์ รับ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  5,000   บาท  ได้แก่ 

     1.  นางสาวณัฐวรรณ   แดงใจดี   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1

     2.  นางสาวอริสรา   มาตา       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1

     3.  นางสาวปิยารัตน์   สนิทม่วง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1

โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,13:27   อ่าน 94 ครั้ง