ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอณัญญา ธนรินธน์ทร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 0801596466
อีเมล์ : e- mail ananya7656@gmail.com
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,13:49  อ่าน 85 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การตอบคำถามการตลาดดิจิทัล รับเกียรติบัตร
รายละเอียดผลงาน

รางวัลชมเชย การตอบคำถามการตลาดดิจิทัล   รับเกียรติบัตร  ได้แก่

      1.นางสาวจิรัชญา  หัสกัน           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/6

      2.นางสาววรรณิษา  สงครามศรี   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/6

โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,13:49   อ่าน 85 ครั้ง