ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอณัญญา ธนรินธน์ทร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 0801596466
อีเมล์ : e- mail ananya7656@gmail.com
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,14:00  อ่าน 85 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยการตอบปัญหาทางธุรกิจ รับเกียรติบัตร
รายละเอียดผลงาน

รางวัลชมเชยการตอบปัญหาทางธุรกิจ  รับเกียรติบัตร    ได้แก่

    1.  นางสาวขวัญฤดี  พุฒบรรจง   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1

    2.  นางสาวศิโรรัตน์   เปี่ยมอ่อน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1

      3.   นางสาวจิรวดี  สวาสดี    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1


โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,14:00   อ่าน 85 ครั้ง