ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอณัญญา ธนรินธน์ทร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 0801596466
อีเมล์ : e- mail ananya7656@gmail.com
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,14:08  อ่าน 107 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาการท่องเที่ยว
รายละเอียดผลงาน

รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาการท่องเที่ยว  ได้แก่

    1.  นางสาวสีนวล   อัดดม    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1

    2.  นางสาวศิโรรัตน์  เปี่ยมอ่อน   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1

    3.  นางสาวนิชุรัต    ภาณุมาส    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1

โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,14:08   อ่าน 107 ครั้ง